Brannøvelse i boligselskaper

Boligselskaper bør gjennomføre brannøvelse for å øke kunnskap om brann og evakuering.

76 prosent av de som bor i blokk sier at de aldri har vært med på en felles brannøvelse i borettslagets regi der de bor nå. Av de som bor i sameier, svarer 64 prosent det samme. Det viser en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjort for If i forkant av Brannvernuka 2016.

Man velger selv hvilket nivå man vil legge brannøvelsen på, det viktigste er å øve. Ofte er det enkle kartlegginger og justeringer etter en brannøvelse som skal til for å stå bedre rustet hvis det brenner.

I boligsammenslutninger er det ikke nødvendigvis krav til fullskala rømningsøvelse med beboere. La uansett ikke det være en hvilepute. I følge forskrift om brannforebygging skal eier gjøre den som har rett til å bruke bygget kjent med kravene som gjelder for bruk, med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. En brannøvelsen vil øke trygghet, bevissthet om brann og ikke minst synliggjøre feil og mangler. Det trenger ikke være vanskelig, det finnes mange måter og nivåer å gjennomføre øvelse på. En god tid for brannøvelse er på felles dugnad, da vil de fleste være hjemme. Nivået velger man selv, en brannøvelse med realistisk røyk og evakuering bør gjennomføres med erfarne instruktører. Har man først har instruktøren på stedet anbefaler vi også slukkeøvelse, her vil beboere i trygge rammer kunne teste slukking. En ren evakueringsøvelse, hvor man f. eks starter brannalarmanlegget, kan gjennomføres uten bistand. Brannøvelser bør varsles i forkant, slik at man ikke skaper unødig bekymring.

Noter ned erfaringer etter øvelsen, hvor lang tid tok det? Fikk vi alle ut?  Må noen ha hjelp? Var rømningsveier frie? Hva kan vi forbedre umiddelbart og hva skal vi jobbe med på lengre sikt?

Tips til sjekkpunkter i forkant av øvelse:

 • Trenger vi hjelp til gjennomføring?
 • Branninstruks i fellesområder, oppdatert og fullstendig.
 • Vet alle hvor møteplass er?
 • Ansvarlig, styret/oppgang/blokk.
 • Røykvarslere/brannalarmanlegg virker som de skal.
 • Slukkemidler i orden, alder, funksjon og faglig ettersyn.
 • Frie rømningsveier. Rydd opp i kjeller, loft og trappeløp.
 • Ikke oppbevar brennbare materialer i rømningsveier. Unngå Barnevogner, sko, fyringsved eller annet som kan øke omfanget av en brann og faren for fallskader ved rømning.
 • Hvem trenger hjelp ved brann.
 • Tette branndører til bolig, loft og kjeller. Lukker de helt inntil av seg selv?
 • Røykventilasjon, virker den, har vi hatt faglig ettersyn?

Tips til sjekkpunkter under og etter øvelse:

 • Hvordan blir vi varslet, gikk røykvarslere i fellesarealer i alarm?
 • Gikk beboers røykvarsler i alarm?
 • Varsling av naboer og brannvesen.
 • Hvem trengte hjelp?
 • Kom beboere til møteplassen?
 • Kan vi slokke?
 • Har vi kontroll på alle beboere?
 • Må vi merke rømningsveier?

 

Vi kan bistå med kompetanse og løsninger for egen eller instruktørtrening.

Kontakt oss for informasjon om brannøvelser: