Informasjonsside for røyk og varmevarslere

Røykvarslerens historie og deteksjonstyper.

Historien om røykvarslere startet med Francis Robbins Upton som i 1890 patenterte den første røykvarsleren. Det ble også patentert en varmevarsler i England i 1902, men det var først på 1930-tallet at røykvarsleren virkelig fikk sitt gjennombrudd, da en fysiker ved navn Walter Jaeger ville lage en varsler for giftige gasser og endte opp med å lage en som detekterte røyk. På 1950-tallet kom de første røykvarslerne for salg i USA, og sakte men sikkert har røykvarslere blitt mer og mer utbredt. 

I Norge ble det i 1990 påbudt med røykvarsler i bolig, da hadde røykvarslere vært solgt i det Norske markedet fra starten av 70-tallet.

Cavius røykvarsler i hånden

Den gang var det i all hovedsak ioniske røykvarslere. Nå til dags har vi optiske varslere og varmevarslere, både seriekoblet og enkeltstående som raskt og enkelt kan monteres i boligen.  Det anbefales optisk seriekoblede røykvarslere, gjerne med varmevarsler på både kjøkken og vaske/teknisk rom. Design og størrelse har også kommet ett stykke siden 70-tallet.

For røykvarslere som selges i dag er det krav til EN-14604 godkjenning, røykvarsleren skal være merket med denne godkjenningen for å være lov å omsette. Det er også verdt å merke seg at vi i 2016 fikk strengere krav til til antall røykvarslere og plassering av disse i bolig. For mer informasjon, se våre sider om Krav til lovpålagt brannsikkerhetsutstyr i bolig.

Røykvarslere fra anerkjente produsenter vil være merket med både produksjonsdato og anbefalt levetid. Man bør bytte røykvarsleren når den er ti år.

 

Optisk røykvarsling – 

En forenklet kortversjon er at optiske røykvarslere ser røyk.

Optiske røykdetektorer arbeider etter lysrefleksjonsprinsippet.
Detektoren består av et målekammer hvor luften rundt røykvarslere kan trenge inn i detektorkammeret.Her befinner det seg en lyskilde og et lysfølsomt fotoelement. Fotoelementet er satt opp slik at det ser i vinkel på strålen fra lyskilden, men uten selv å bli belyst.
Når røykpartikler kommer inn i detektorkammeret, vil de treffes av lysstrålen, og lyset reflekteres fra partiklenes overflate slik at røykvarsleren går i alarm. En optisk røykvarsler vil detektere både flammebrannsrøyk og ulmebrannsrøyk.

Ionisk røykvarsling –

En forenklet kortversjon er at ioniske røykvarslere lukter røyk.

Ionedetektoren bygger sitt funksjonsprinsipp på at ionisert luft er elektrisk ledende, og at ledeevnen lar seg påvirke av f. eks. røykpartikler.
Ved hjelp av en radioaktiv kilde, vanligvis Americum 241, blir luften mellom to elektroder ionisert, og det flyter en strøm gjennom kretsen ved at ladede ioner beveger seg fra den ene elektroden til den andre. Når det kommer røykpartikler mellom elektrodene vil varsleren gå i alarm. Ionisk røykvarsling er godt egnet på små røykpartikler, som flammebrann i treverk og papirer men har vist seg dårlig på deteksjon av ulmebranner.

Varmevarsler –

En varmedetektorer registrerer temperaturstigning som følge av en brann. Varmedetektoren bør benyttes i områder som er viktige å sikre, men hvor en vanlig røykvarsler vil egne seg dårlig på grunn av mye feilalarmer. Typiske steder for varmevarsleren er kjøkken, kaldloft og vaskerom.

 

I If-sikkerhetsbutikk kan du se vårt utvalg av røyk og varmevarslere.

Kontakt oss for anbefalinger og gode tilbud på røykvarslere: