Krav til lovpålagt brannsikkerhetsutstyr i bolig

Alle boliger i Norge har krav til produkter som skal dekke minstekravet til utstyr for varsling og slukking av brann. Utstyret skal være godkjent i samsvar med offentlige krav.

For å finne ut om brannslukkeren eller røykvarsleren er godkjent kan du se etter merking på utstyret. Produsentene er pålagt å merke godkjent utstyr. Røykvarslere skal være merket med EN 14604, DSB 235 eller SNR 235. Brannslukker kan bare selges hvis slokkeren er testet og sertifisert etter forskrift 9. juni 1999 nr. 721 om trykkpåkjent utstyr og typegodkjent av et anerkjent sertifiseringsorgan etter EN-3 eller en annen standard som stiller likeverdige krav til funksjonalitet og effektivitet.

Brannslukkere som ikke oppfyller disse kravene, men fortsatt kan være til hjelp, skal merkes på norsk med at produktet har begrenset slukkekapasitet og ikke kan erstatte lovpålagt manuelt slukkeutstyr. Ett eksempel på dette er 110 Slukkeskum Multipro, som er et godt supplement til lovpålagt slukkemiddel i bolig.

Husk, ingenting varer evig, se Vedlikehold av brannutstyr i bolig for informasjon om alder og utbyttefrekvens på røykvarslere og slukkemidler.

 

I forskrift om brannforebygging stilles det følgende krav til utstyr:

Eier av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom når dørene mellom rommene er lukket.

Eieren skal sørge for at boliger og fritidseiendommer er utstyrt med minst ett av følgende slukkeutstyr som kan brukes i alle rom:

A) Formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

B) Pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver(Eller ABE pulver som har hatt ti-års service med halsring)

C) Skum- eller vannapparat på minst 9 liter( A eller AB merking)

D) Skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21 A(A eller AB merking)

E) Annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarede slokkekapasitet

Eieren skal sørge for at røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

 

Noter deg:

  • Det stilles krav til lydnivå på minst 60 dB der du oppholder deg, lukkede dører vil dempe lyden.
  • I boliger oppført etter 01.07.2010, eller i henhold til TEK17 stilles det krav til nettdrevne røykvarslere med batteribackup.
  • Det anbefales røykvarsler i alle rom med lukkede dører. Kjøkken, vaskerom og teknisk rom bør ha varmevarsler.
  • Det er anbefalt ett slokkemiddel i hver etasje.

 

Kilde:

Forskrift om brannforebygging

TEK 17

 

Kontakt oss for hjelp med brannsikring av borettslag, boligsameie og andre boligesammenslutninger