Vedlikehold av brannutstyr i bolig

Røykvarslere og slokkemidler i boliger skal vedlikeholdes slik at det virker som tiltenkt ved branntilløp.

Det skilles mellom egenkontroll, også kalt beboerkontroll,  og faglig vedlikehold. Egenkontrollen utføres av den enkelte beboer, mens faglig kontroll utføres av fagperson godkjent av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Røykvarslere bør testes flere ganger i året, spesielt viktig er det å teste hvis du har vært bortreist en helg eller uker på ferie. Det kan ha oppstått feil, eller batteriet er gått tomt mens du var borte. Røykvarsleren skal støvsuges jevnlig, gjerne flere ganger i året. Feilalarmer uten noen naturlig årsak skyldes ofte nedsmusset røykvarsler. Det kan være alt fra pollen, støv, fluer, eller rett og slett en edderkopp som har funnet seg ett nytt hjem. Batteriet er anbefalt byttet hvert år, gjerne på røykvarslerens dag, 1. Desember. Spør oss gjerne om røykvarslere med langtidsbatterier.

Faglig vedlikehold av håndslukkere utføres i henhold til Norsk Standard – 3910, dette må utføres av personell med godkjenning fra Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Pulverapparater skal ha faglig kontroll etter fem år og service etter ti år, skumapparater skal ha service etter fem år. Kontrollen kan utføres på stedet der slokkeren befinner seg, en service må utføres på godkjent slokkeverksted. En håndslokker som har hatt godkjent faglig kontroll eller service vil alltid være påført en etikett som viser at dette er utført og av hvem.

Slukkemidler kommer i mange varianter, de fleste har kjennskap til både håndslokkere og husbrannslanger. Egenkontroll av håndslukker består av flere sjekkpunkter, se til at plomben og splinten er intakt og sjekke at håndslukkerens manometer står på grønt. Etiketten skal være fullt leselig og apparatet skal ikke ha rustdannelser. Er det ett pulverapparat så skal dette snus opp ned fire ganger i året, det er viktig for å unngå at pulveret klumper seg. Skumapparater trenger du ikke snu på.

Husbrannslanger skal prøves med vann, da får du sjekket at vannkranen er lett å åpne, at nok vann strømmer gjennom slangen og du får kontrollert tilkoblinger for lekkasjer. Husk å skru av kranen og slippe opp trykk i slangen når du er ferdig. Det er ikke krav til faglig vedlikehold av husbrannslanger, men vi anbefaler faglig ettersyn med samme intervall som håndslukkere.

CO2 håndslukkere har samme kontroll og serviceintervall som pulver, men er ikke godkjent som eneste slukkemiddel i bolig. Normalt vil disse være i bruk i bilverksteder og serverrom i næringsbygg da de gir lite sekundærskader ved bruk og er godt egnet mot væske og elektriske branner.

Vær oppmerksom på at slukkemidler i næring har krav til årlig faglig kontroll. Dette gjelder også slukkemidler i fellearealer i boligsammenslutninger.

 

 

Kontakt oss for hjelp med brannsikring av borettslag, boligsameie og andre boligesammenslutninger