Kjøpsvilkår

Les også vår personvernerklæring.

Juridiske parter

If Sikkerhetsbutikk driftes av selskapet BSP Partner AS ( org.nr 993 094 870 MVA ) etter avtale med If Skadeforsikring i Norge og BSP Partner AS er således den juridiske selgeren.
Adressen til If Sikkerhetsbutikk er Sofiemyrveien 14, 1412 Sofiemyr.

Aldersgrense

Minimumsalder for kjøp i If sikkerhetsbutikk er 18 år.

Betaling

Du kan betale produktene med kredittkort eller velge Klarna faktura på Klarna sine vilkår.

Angrefrist

Når betaling for din ordre er godkjent, sendes ordrebekreftelse / faktura og angrefristskjema på e-post i.h.t. kjøpsloven. Angrerettloven fastsetter 14 dagers full returrett på alle varer etter mottak som er kjøpt utenfor fast utsalgssted. Du har krav på å få tilbake alt du har betalt, bortsett fra returporto, etter at varen har blitt levert tilbake. Varen må leveres tilbake ubrukt med intakt emballasje. Ved bruk av angrefrist skal angrefristskjema fylles ut og returneres sammen med varene.

Returpakker sendt i postoppkrav vil ikke bli hentet.

Reklamasjon og Garanti

If Sikkerhetsbutikk leverer varer i henhold til produsentenes garantivilkår. Garantitid er begrenset til den garantitid produsentene leverer på det enkelte produkter og gjelder fra leveringstidspunktet. Fraviker produsentens garanti norsk kjøpslov, gjelder det lengste tidsrommet. Forøvrig gjelder reklamasjonsreglene i norsk kjøpslov paragraf 32.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. “Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist”. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på if-sikkerhet.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Levering og leveringstid

Varene blir normalt sendt 1 til 3 virkedager etter bestilling.

Forventet transporttid gjelder fra varen er sendt fra oss, og vi tar forbehold om hendelser utenfor vår kontroll. If Sikkerhetsbutikk benytter PostNord Mypack som har en fremsendingstid på 3 – 5 virkedager avhengig av strekning.

Er vi eller leverandør utsolgt for et produkt, vil vi ta kontakt med deg for å avtale om du ønsker delvis levering eller et alternativt produkt der dette er naturlig.

Force Majeur

Er If Sikkerhetsbutikk forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, innbrudd, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er If Sikkerhetsbutikk fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpssum.

Pakkesporing

Pakkesporing blir sendt deg pr. e-post når dine produkt(er) blir sendt. Kontakt PostNord kundeservice på tlf: 09300 eller via www.postnord.no dersom pakken din kun er forhåndsmeldt og det er mer enn to-tre virkedager siden pakken burde ankommet. I samarbeid med PostNord leverer vi også elektroniske hentelapper via e-post eller SMS.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på gjenstander og dette skyldes at produktet ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne forvente, er If Sikkerhetsbutikk erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar kommer i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.

Uavhentede pakker

Henter du ikke henter pakken din, vil den komme i retur til oss, der returporto vil bli belastet oss. Returfrakt samt et håndteringsgebyr på 39,- vil bli belastet uavhentede pakker som kommer i retur. Alle påløpte kostnader forbundet med å sende pakken til deg på nytt vil bli belastet deg som kunde.