Vedlikehold og plassering av røykvarslere

Røykvarslere bør testes flere ganger i året, spesielt viktig er det å teste hvis du har vært bortreist en helg eller vært på ferie. Det kan ha oppstått feil med varsleren eller batteriet kan ha gått tomt mens du var borte.

Røykvarsleren skal rengjøres jevnlig, gjerne flere ganger i året.

Uønskede alarmer uten noen tydelig årsak eller aktivitet, skyldes ofte en nedsmusset røykvarsler. Det kan være alt fra støv og pollen, fuktig eller kald luft fra ventiler, til små fruktfluer som har funnet seg ett nytt hjem. Produsenten Cavius har laget en fin feilsøkningsguide som kan være greit å kikke på, skulle du oppleve uønskede alarmer. prinsippene er de samme uansett modell du måtte ha av røykvarsler.

Har du røykvarsler med batteri som skal byttes, gjør det til en regel å bytt på røykvarslerens dag, 1. Desember.

Sjekk også datoen på røykvarslerne, de skal byttes ut minst hvert 10´ende år eller oftere avhengig av produsentens anvisning som står på røykvarsleren.

Krav til røykvarslere i bolig

I Norge har vi minimumskrav til hvor røykvarslere skal plasseres i alle bolig og fritidsboliger.

  • Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at boligene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere.
  • Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, område utenfor soverom og område utenfor tekniske rom.
  • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Plassering av røykvarslere

Montering i stue

Optimal plassering er midt i taket, men det kan være flere faktorer som spiller inn. Varmepumpe, røyk fra fyring, trekk fra f. eks kjøkkenet og matlaging. Unngår man dette vil man også oppleve at røykvarsleren stort sett er problemfri.

Montering på kjøkken

Har du åpen løsning med stue og kjøkken, kan det hende at røykvarsleren i stuen kan monteres slik at den også dekker kjøkken. Er det dør til kjøkken, skal du ha detektor der inne. Som hovedregel vil ikke en røykvarsler på mindre kjøkken fungere så bra, med hyppige uønskede alarmer så snart man bruker stekepanne eller stekeovn. Du kan benytte røykstikker for å se hvordan det trekker og gjøre et forsøk på å trekke varsleren litt vekk fra feilkilder som koketopp og  stekeovn. En varmevarsler på kjøkkenet fungerer godt og vil kun gå i alarm ved raske unormale temperaturøkninger, eller temperatur over 58 grader. Ikke monter varmevarsler rett over stekeovnsdøren, da den varme luften kan gi deg uønskede alarmer når du åpner stekeovnsdøren.

Montering i sone utenfor soverom

Optimal plassering er midt i taket, maks 2 – 3 meter fra soveromsdøren, slik at du sikrer lyd inn på soverom. Vær oppmerksom på at en røykvarsler montert for tett på bad kan slå ut på vanndamp fra dusjen.

Montering ved teknisk rom (Eller ved sikringsskap)

Plassert utenfor teknisk rom. Ofte kan teknisk rom være dekket av røykvarslerne som brukes for de andre områdene i huset. Suppler gjerne med røykvarsler eller varmevarsler inne på teknisk rom.

Sist, men ikke minst

Det er forskjell på krav og anbefaling, forskriften er kun et minimumskrav. Det anbefales å ha røykvarslere i alle rom, bortsett fra bad og andre problemområder som kan føre til uønskede alarmer. Flere røykvarslere gir økt beskyttelse og raskere varsling, fordi du vil få tidligere varsling når røykvarsleren er nærmere der brannen oppstår. Med seriekoblede røykvarslere vil du i tillegg få tidligere og tydeligere varsling gjennom boligen, fordi alle varslerne vil gå i alarm når en utløses.

Plassering av røykvarsler

Plassering av røykvarsler i tak

I tak

Optimal plassering er midt i rommet, på det høyeste punktet. Er det en kraftig tredrager eller lignede i rommet, bør  du vurdere om du bør ha to varslere. Røykvarsleren skal plasseres minimum 50 cm fra veggen.

Plassering av skråtak

I skråtak

Også her vil optimal plassering være midt i rommet. Plassering minst 50 cm ned fra høyeste punkt.

Plassering på vegg

På vegg

Vi anbefaler aldri montering på vegg, det er ingen gode grunner til å plassere en røykvarsler på veggen. Allikevel er det tillatt, men da innenfor spesifikasjoner fra produsent. Plasseres minst 30 cm og maks 50 cm ned fra taket.

 

Våre mest populære røykvarslere